اجاره تجهیزات نمایشگاهی

عوامل متعددی در برگزاری نمايشگاهها خدماتی را ارائه می نمايند يکی از اين عوامل که گاه نقشش کمرنگ ديده می شود اما در حقيقت کمکهای شايانی به مشارکت کنندگان ارائه می نمايند ، شرکتهائی هستند که خدمات وسيعی در اختيار مشارکت کنندگان قرار می دهند ، از نيروهای خدماتی چون مترجم و ويا وسائل نقليه و کليه اقلام مورد نياز در دوره نمايشگاه همچون لوازم الکترونيکی و دکوراسيون های تکميلی که وسائلی چون يخچال و آبسردکن و وسائل مبلمان که ارائه به موقع اين خدمات به صورت بهينه بسيار مهم می باشد زيرا که با محدوديت زمانی اين خدمات می بايد چند ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه در اختيار غرفه داران قرار گيرد و در طول دوره نمايشگاه نيز سرويس های مربوط به نگهداری بسیاری از اين وسائل می بايد در اختيار مصرف کنندگان قرار گيرد و پس از خاتمه نيز ظرف چند ساعت به سرعت جمع آوری و از محل منتقل گردد.

در حقيقت به جز کيفيت اجناس و نحوه ارائه اين خدمات نيز بسيار مهم است و چگونگی و زمانبدی صحيح عرضه اين خدمات اصل می باشد .

لیست تجهیزات نمایشگاهی اکتیران