ما به شما ياری می دهيم تا در محل کار خود زندگی کنيدگروه توليدات پنتا – پنجمين گروه از سری توليدات اداری شرکت اکتيران در طول نزديک به سی سال فعاليت توليدی اين شرکت می باشد که با هدف توليد انبوه کالا و ارائه به صورت عمده در بازار با قيمت مناسب و ايجاد استوک به منظور تحويل فوری در بسته بندی مناسب در سرتاسر جمهوری اسلامی ايران و صادرات به کشورهای منطقه طراحی و توليد شده است .