لیست محصولات کردنزا اکتیران"Credenza" کردنزا به مفهوم قفسه یا جا کتابی قطعه ای بسیار متنوع از مبلمان است. در خانه در یک اتاق ناهار خوری به عنوان یک محل برای ذخیره وسائل اضافی ، در اتاق خواب جهت ذخيره ملحفه های اضافی و یا در یک دفتر کار برای ذخیره وسائل ناخوشایند و در بخش قابل نمايش آن برای قرار دادن لوازم زيبا و جوائز مخصوص يک شرکت هستند که در اتاق مديران به نمايش در می آيند.

ژانویه 17, 2016
کردنزا مینی بار

کردنزا مینی بار

ژانویه 17, 2016
کردنزا استار

کردنزا استار

ژانویه 17, 2016
کردنزا ماهور

کردنزا ماهور

ژانویه 17, 2016
کردنزا کاسپیانا

کردنزا کاسپیانا