پارتیشن اداری

پارتیشن اداری تک جداره

پارتیشن‌ تک جداره دارای ستون‌های متعددی است که قرار گرفتن آن‌ها بر روی زمین را راحت می‌کند. پارتیشن تک جداره به صورت قاب‌های یک تکه هستند در این نوع پارتیشن نیز حذف خطوط زاید در طراحی پروفیل، باعث زیبایی بیشتر این محصول شده است.

انواع پارتیشن تک جداره

پارتیشن اداری دو جداره

نگاهی کوتاه به انواع مختلف دفتر کار نشان می دهد که امروزه کمتر از ديوارهای جداکننده با مصالح استفاده می شود و بيشتر پارتیشن بندی در شکل های مختلف مورد استفاده می باشد. پارتيشن ها سطوح عمودی هستند که بر اساس پلان پيش بينی شده و مصالح سبک مختلف مکان را تقسیم بندی می کنند. پارتيشن ها بر اساس نوع مصرفی که کارفرما پيش بينی نموده است و مورد استفاده های صوتی و تصويری ، به صورت باز و يا تا زير سقف و يا شفاف اجرا می شوند.

انواع پارتیشن دو جداره