انواع میز کانتر های اکتیرانهنگامی که مراجعه کننده وارد دفتر کار شما می شود، اولین کسی به او خوش آمد می گوید، منشی شرکت است که در منطقه پذیرش مشتری را راهنمائی می کند. کارکنان میز پذيرش لازم است که نه تنها به مشتریان خوش آمد بگويند لازم است تا در مرحله اوليه بتوانند که پاسخگوی پروژه های او باشند و به شيوه ای صحيح او را به قسمت صحيح شرکت راهنمائی نمايند. انتخاب صحيح مبلمان و ميز کانتر در بخش ورودی شرکت ضمن آنکه در برخورد اول باعث جذب مراجعه کننده می شود، اعتماد به نفس بيشتری نيز به پرسنل بخش پذيرش در برخورد با مراجعه کنندگان می دهد.

ژانویه 17, 2016
میز کانتر پاسارگاد

میز کانتر پاسارگاد

ژانویه 17, 2016
میز کانتر پارسیان

میز کانتر پارسیان

ژانویه 17, 2016
میز کانتر بیستون

میز کانتر بیستون