میز مدیریتی

دفتر کار به عنوان يکی از مهمترين فاکتورهای موفقيتدفتر مدیریت یکی از محیط های استراتژیک هر سازمانی است که به طور حتم از نظر طراحی تفاوت های زیادی با دیگر بخش های سازمان دارد. مدیریت در واقع نماد رهبری سازمان است و به همین لحاظ استفاده از میزهایی با ظاهر شکیل تر و با کاربردهای متفاوت با دیگر کارمندان از الزامات طراحی و تجهیز آن است. در واقع مدیریت کارهای اپراتوری دیگر کارمندان را انجام نمی دهد اما زمان زیادی را در پشت آن صرف مکالمات و مکاتبات تجاری و همچنین ملاقات با افراد مهم تجارت خود می کند.


در طراحی میزهای مدیریتی اکتیران فاکتورهای زیادی در نظر گرفته می شود. اولین و مهم ترین آن ها طراحی ارگونومیک محصول است. در طراحی میزهای مدیریتی اکتیران تمام جوانب برای استفاده درست از آن چه در حین استفاده در مواقع مکاتبه و مکالمه و چه استفاده از رایانه در نظر گرفته می شود به طوری که در نقاط مختلف میز نواحی کاربردی هر کدام از موارد در نظر گرفته می شود.


همچنین در تعیین ابعاد یک میز موارد زیادی در نظر گرفته می شود، به طور معمول صندلی های مدیریتی ابعادی متفاوت با صندلی های کارمندی و کارشناسی دارند و به همین خاطر ارتفاع میز برای قرارگیری هر چه راحت تر مدیر در پشت آن با استانداردهای روز جهان تعیین و اجرا می شود. فضاهای ذخیره سازی هم از موارد مهمی است که مدیران برای بایگانی و یا نگهداری اسناد و مدارک به آن توجه می کنند که در تمامی مدل های موجود این شرکت به آن ها توجه شده است.


مدل های متنوعی از میزهای مدیریتی توسط اکتیران طراحی و اجرا می شود، میزهای مدیریتی همراه با میز کنفرانس انتخابی ایده آل برای شرکت هایی است که فضای اختصاصی لازم برای جلسات را در اختیار ندارند و یا تعداد پرسنل زیادی ندارند. همچنین میزهای مدل ال که به طور متداول مورد استفاده قرار می گیرند و یا مدل نیم رخ که ظاهر جذابی دارد از دیگر مدل های طراحی و اجرا شده توسط اکتیران است.


همگان بر اين واقفند که محيط يا محل کار مدير يک سازمان، تاثير مهمی بر موفقيت او و سازمانش دارد

اين محيط مستقيما در احساس رفاه و آسايش روحی و جسمی او تاثير خواهد داشت. و بنابراين محيط اداری با طراحی مناسب، منبع کسب و کار و فاکتوری استراتژيک در موفقيت يک سازمان می باشد.