میز اداری

همگان بر اين واقفند که محيط و يا محل کار مدير سازمان، تاثير مهمی بر موفقيت او و سازمانش دارد، کيفيت اين محيط در همه ابعاد مستقيما در احساس رفاه و آسايش روحی و جسمی کارکنان نيز اثرگذار است. بنابراين يک محيط اداری با طراحی مناسب، منبع کسب و کار و فاکتوری استراتژيک در نيل به موفقيت يک سازمان می باشد.

انواع میز اداری اکتیران

پارتيشن اداری

نگاهی کوتاه به انواع مختلف دفتر کار نشان می دهد که امروزه کمتر از ديوارهای جداکننده با مصالح استفاده می شود و بيشتر پارتیشن بندی در شکل های مختلف مورد استفاده می باشد. پارتيشن ها سطوح عمودی هستند که بر اساس پلان پيش بينی شده و مصالح سبک مختلف مکان را تقسیم بندی می کنند. پارتيشن ها بر اساس نوع مصرفی که کارفرما پيش بينی نموده است و مورد استفاده های صوتی و تصويری ، به صورت باز و يا تا زير سقف و يا شفاف اجرا می شوند.

همه سیستم های پارتيشن بندی متنوع اکتيران به گونه ای طراحی شده اند که با موارد فنی ساختمان و کارهای معماری مشکلی نداشته باشند و بيشترين امکان را برای کارفرما فراهم آورند.

انواع پارتیشن اداری اکتیران

ديوار پوش

ديوارپوش های سلولوزی در طرح ها و مدلهای مختلف قابل اجرا هستند، نحوه اجرای اين ديوار پوش بر اساسا طرح های ارائه شده بسيار متنوع هستند و البته به زيبائی و ابهت فضاهای مختلف می افزايند.

تصاویر دیوارپوش اکتیران

گروه پنتا

گروه توليدات پنتا – پنجمين گروه از سری توليدات اداری شرکت اکتيران در طول نزديک به سی سال فعاليت توليدی اين شرکت می باشد که با هدف توليد انبوه کالا و ارائه به صورت عمده در بازار با قيمت مناسب و ايجاد استوک به منظور تحويل فوری در بسته بندی مناسب در سرتاسر جمهوری اسلامی ايران و صادرات به کشورهای منطقه طراحی و توليد شده است .

لیست محصولات گروه پنتا