غرفه سازی چوبی

از مجموعه غرفه هائی که در نمايشگاههای مختلف بر اساس نياز ها و سلايق مشارکت کنندگان ساخته می شود ، تعدادی نيز با ارائه طرح های خاص می باشد که اکثر اين غرفه ها به صورت ساخت ساز با مواد و مصالحی همچون MDF ، شيشه ، پلکسی گلاس و انواع فلزات ساخته می شود .

البته اينگونه غرفه ها با کيفيت های مختلف و در نتيجه با قيمت های بسيا ر متفاوت قابل ساخت می باشد. البته متاسفانه در ساخت اينگونه غرفه ها ، مواد و مصالح بسياری از بين می رود و به دور ريخته می شود که آسيب و ضررهای زيادی به محيط زيست وارد می شود و اميد است که مسئولان مربوطه با توجه به مشکلات نسبت به محدود ساختن اينگونه ساخت و ساز محدوديت هائی قائل شوند .

تصاویر غرفه چوبی اکتیران

غرفه سازی عمومی

در برگزاری نمايشگاهها درصدی از غرفه ها درخواست ارائه خدمات غرفه سازی به صورت عمومی و ساده را می نمايند و ساخت اينگونه غرفه ها جزء خدمات برگزارکنندگان قرار می گيرد و توسط شرکتهائی که سيستم های مدولار را در انبار دارند اينگونه غرفه ها ساخته می شود .

اولين سيستم غرفه های مدولار در سالهای آخر دهه 60 با قرارداد لايسنس توليد که شرکت اکتيران با شرکت اکتانورم منعقد گرديد در ايران برای اولين بار توليد گرديد و اينگونه خدمات که قبل از اين سالها توسط شرکت های خارجی و با ورود موقت اجناس ارائه می شد ، از آن تاريخ در ايران انجام گرديد.

و پس از آن نيز سيستم های ديگری به تقليد از سيستم اکتانورم و يا بدون مجوز و مشابه آن سيستم توليد و ارائه شد که در نهايت اين حرکت باعث بومی شدن توليد و ارائه اين خدمات در ايران گرديد که البته با کيفيت های مختلف به لحاظ نوع توليد و يا خدمات مربوطه ارائه می شود.

تصاویر غرفه عمومی اکتیران

غرفه سازی فضای باز

طراحی و اجرای غرفه ها در فضای باز، گذشته از محدوديت هائی که فضای باز ايجاد می نمايد، قابليت طراحی های متفاوت را نيز ايجاد می کند. شرکت اکتيران از ابتدای شروع فعاليت های غرفه سازی خود، نمونه های متعددی را در فضای باز برای کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپائی همچون مجارستان ، لهستان، آلمان و ......... اجرا نموده است .

تصاویر غرفه فضای باز اکتیران

غرفه سازی ماکزیما

پس از يک دهه که از توليد اوليه سيستم اکتانورم در ايران گذشت در سال 1379 سيستم ماگزيما لايت که يکسال از توليد آن در کشور آلمان توسط شرکت اکتانورم می گذشت، در ايران نيز توسط شرکت اکتيران توليد گرديده و در نمايشگاه بين المللی تهران عرضه شد

با توجه به زيبائی اين سيستم که همراه با سرعت عمل نيز بود طی چند سال توانست جايگاه خود را بيابد و هم اکنون نيز اين سيستم در دو گونه ويژه و خاص جهت غرفه سازی مورد استفاده قرار مي گيرد که غرفه های ويژه به صورت مدولهای تکرار شده و در متراژهای زياد ارائه می شود و غرفه های خاص نيز همانگونه که از نامش بر می آيد با طراحی خاص و جهت غرفه هائی که نياز به طراحی خاص دارند ، عرضه می شود .

تصاویر غرفه ماکزیما اکتیران